I-Food kan diverse trainingen en diensten voor restaurants en voedselproducerende bedrijven op maat verzorgen. Hieronder vindt u een aantal opties. 

  • Redigeren menukaart. Een veel gehoorde klacht van gasten is de taal op de menukaart. Dit varieert van onduidelijk tot spelfouten. I-Food kan uw menukaart kritisch bekijken en spelfouten of onduidelijkheden benoemen en oplossen. Ook productomschrijvingen kunnen op dezelfde manier worden geredigeerd. 
  • Serviceniveau. Door middel van observaties zal er gekeken worden in hoeverre de geboden service van u of uw medewerkers passend is voor het bedrijf. I-Food geeft u daarmee een kritische blik op het eigen functioneren. Aan de hand van het vervolgens opgestelde analyserapport, wat uitgebreid met de opdrachtgever besproken zal worden, kunnen er in overleg trainingen worden ontwikkeld. 
  • Gastbeleving. Kijken door de ogen van uw gast. Wanneer heeft u dit voor  het laatst gedaan? En hoe objectief denkt u zelf te zijn? I-Food is objectief en geeft u een eerlijke voorstelling van zaken van alle facetten van het bedrijf, zoals de gast die ervaart. Het daaruit voortvloeiende analyserapport kunt u gebruiken om te bepalen of trainingen van uw medewerkers een optie voor u zijn. 
  • Verkoop. Doen de medewerkers er alles aan om geld in het laatje te brengen? Vaak is een eenvoudige vraag, op het juiste moment aan de gast gesteld, voldoende om een hogere omzet te genereren. Wanneer dit constant en door alle medewerkers gebeurd, zal een omzetverhoging gegarandeerd plaatsvinden. I-Food kan dit op twee manieren doen: eenmalige training of onaangekondigd bezoek(en). 
  • Technieken. In enkele dagdelen kan I-Food uw medewerkers trainen in vaktechnische handelingen en de kennis vergroten. Dit kan zeer divers zijn; kooktechnieken, serveerhandelingen, voedingsleer, allergenen(wetgeving), etc.